جدید

تایمر استارت مجدد شیوا امواج

( )

تایمر استارت مجدد شیوا امواج دستگاهی مطمئن برای محافظت و ایمنی در هنگام وصل مجدد برق می باشد.

رله خروجی این دستگاه با وصل برق ورودی با تأخیر قابل تنظیم از ۵ ثانیه تا ۵ دقیقه به مدت ۱ ثانیه وصل می شود . کنتاکت باز این رله در مسیر فرمانِ کنتاکتور اصلی (توزیع) که دارای مدار خودنگه دار می باشد قرار می گیرد.

33,500 تومان بدون مالیات.

آلارم با صدای مخصوص قبل از وصل رله 

2 عدد نشانگر برای اعلام:

  • AC: برق شبکه 
  • REL: وصل رله 

فعال و غیر فعال کردن دستگاه با کلید ON/OFF

دارای پیچ تنظیم زمان

عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کنتاکتور تابلو

145 گرم
60×86×72 میلی متر
50-60HZ / 180-250 VAC
5-300 ثانیه
1 ثانیه
65+ تا 20- درجه سانتیگراد
70%
5 آمپر